Seleccionar página

Tenim el servei que necessites

El nostre despatx d’advocats garanteix un assessorament integral, directe i personal per a ajudar-lo a enfocar el seu assumpte gràcies a la multidisciplinarietat que ofereix. Les principals especialitats i àrees d’actuació d’aquest es centren en: dret civil, dret penal, família, laboral i estrangeria.

Àrea penal

 • Acompanyament i assessorament en tot tipus de procediments penals i en totes les fases del procès.
 • Denúncies i querelles.
 • Dictàmens i informes penals.
 • Delictes contra la seguretat del trànsit.
 • Defensa i acusació en tot tipus de procediments penals.
 • Assistència integral en delictes de violència domèstica.
 • Dret Penitenciari: recursos i assessorament.
 • Assistència penal en la jurisdicció de menors.
 • Assistència al detingut a comissaries i jutjats.
 • Assistència a l’investigat.

Àrea civil

 • Assessorament preventiu i judicial en totes les fases del procediment.
 • Assessorament preventiu. Accidents de trànsit.
 • Compravendes. Arrendaments.
 • Propietat Horitzontal. Comunitats de béns.
 • Reclamacions de quantitat. Desnonaments.
 • Execucions Hipotecàries.
 • Clàusules terra i clàusules abusives.
 • Successions i herències.
 • Dret de la construcció.
 • Responsabilitat Civil.
 • Redacció de tot tipus de contractes.

Àrea matrimonial i familia

 • Acompanyament i assessorament en tot tipus de procediments familiars, tant judicials com extrajudicials.
 • Separacions i divorcis.
 • Ruptures unions estables de parella.
 • Filiació.
 • Actualitzacions i reclamacions de pensions.
 • Procediments de guarda i custòdia i potestat parental.
 • Incapacitacions i tutela.

Àrea laboral

 • Assessorament preventiu i assistència en qualsevol fase del procediment judicial.
 • Assessorament jurídic.
 • Conciliacions.
 • Assistència davant el Jutjat Social.
 • Actuacions davant la Inspecció de Treball.
 • Acomiadaments.
 • Reclamacions de quantitat per impagament de salaris.
 • Reconeixement de drets i procediments de Seguretat Social (incapacitats i pensions).

Gestoria, àrea fiscal i comptable

 • Assessorament en matèria fiscal, laboral i comptable d’autònoms i empreses.
 • Gestió tributària i liquidació de tributs.
 • Tràmits Seguretat Social.
 • Recursos i reclamacions.
 • Gestió salarial, càlcul i confecció de nòmines.
 • Assessorament en gestió de personal i recursos humans.
 • Gestió comptable.
 • Protecció de dades.

Mediació

 • Mediació com a mètode alternatiu a la resolució de conflictes, rehabilitador del diàleg entre les parts que es troben davant d’un conflicte.
 • Familiar.
 • Escolar.
 • Civil.
 • Institucions.
 • Comunitats.
 • Empreses.

Àrea contenciosa i administrativa

 • Assessorament i tramitació judicial en reclamacions per danys.
 • Reclamacions de responsabilitat patrimonial contra l’Administració (danys causats per les Administracions Públiques).
 • Formacions
 • Oferim continuament formació per a grups i empreses en diverses matèries.
 • Oferim formació jurídica a empreses, associacions, escoles i entitats privades en temes diversos (Protecció de dades, Assetjament escolar, Planificació successòria…).
 • Els advocats d´AMBDRET exerceixen la docència en diverses universitats i entitats.

Àrea d’estrangeria

 • Assistència policial i administrativa en matèria d’estrangeria.
 • Assessorament en matèria d’estrangeria.
 • Assistència davant la incoació d’expedients administratius.

Àrea mercantil

 • Assessorament preventiu i creació, modificació i dissolució de societats.
 • Constitució de societats mercantils.
 • Planificació i assessorament jurídic.

Com podem ajudar-te?

Emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible

Visita'ns

Raval de Montserrat 22, entresól D-E, 08221, Terrassa, Barcelona.

}

Horari

Dilluns a dijous: 09:30 a 13:30 i de 16.00 a 19:00. Divendres: de 9 a 13 h.

Truca'ns

93 595 55 77
93 595 05 44